Vitajte na stránkach venovaných projektu na podporu popularizácie astronómie na Slovensku.

Doba trvania projektu: 1. 1. 2007 - 31. 10. 2009

Heslár

meteor

Čo má vedieť študent

Meteor – súbor javov, ktoré nastanú pri vniknutí meteoroidu (malého telieska medziplanetárnej hmoty) do zemskej atmosféry.
O meteoroch je nemožné hovoriť bez súvislosti s meteoroidmi a meteoritmi, nakoľko tieto 3 pojmy v podstate pomenúvajú malé teliesko medziplanetárnej hmoty v 3 rôznych fázach jeho existencie. Konkrétne je: meteoroid - tuhé teliesko obiehajúce okolo Slnka v medziplanetárnom priestore, meteor – súbor javov počas preletu meteoroidu zemskou atmosférou a meteorit – zvyšok meteoroidu, ktorý zostal po jeho prelete atmosférou a dopadol na zem.
Meteoroid – bežne s hmotnosťou niekoľko gramov - vstupuje do vyšších vrstiev atmosféry rýchlosťou od 11,2 do 72,8 km s-1. Vďaka vysokej kinetickej energii meteoroidu sa trením o vzduch jeho povrch silne zahrieva. Počas preletu meteoroidu hustejšou vrstvou atmosféry, kedy sa teplota postupne zvyšuje, dochádza k ablácii materiálu telesa – teda jeho drveniu, taveniu a vyparovaniu pri teplotách okolo 2500K. Teleso naráža na molekuly a atómy zemskej atmosféry a tým ich ionizuje a excituje. Vo výškach 120–80 km nad zemou je teplota materiálu okolo 2200K, preto sublimuje. V týchto výškach, kde je už počet nárazov dostatočne veľký, žiari rekombinačným procesom oblasť atmosféry a najmä pary telesa, ktoré ho obklopujú. Meteoroid za sebou zanecháva oblasť ionizovaných častíc a voľných elektrónov naďalej žiariacu rekombinačným procesom – vzniká stopa meteoru. Vzniknutý elektrónový plyn odráža elektromagnetické vlny. Prelet meteoru preto môžeme zachytiť radarom. Meteory prestavajú žiariť vo výškach okolo 70 km. Meteoroidy, ktoré sa pri páde celkom „nevyparia“, ale dopadnú až na zemský povrch, nazývame meteority.
Meteoroidy pochádzajú najmä z komét. Môžu to byť tiež úlomky asteroidov, terestrických planét, alebo môžu byť tvorené pôvodným materiálom Slnečnej sústavy.
Vo všeobecnosti delíme meteory na rojové a sporadické. Rojové meteory sú meteory geneticky patriace ku konkrétnemu materskému telesu, ktorého dráhu, resp. dráhu prúdu telies z neho pochádzajúcich, Zem v istom období pretína. Hovoríme vtedy o období činnosti meteorického roja. Sporadickými meteormi nazývame všetky ostatné meteory, ktoré nie je možné priradiť k nijakému známemu roju.

meteor

Editované MaHu