Vitajte na stránkach venovaných projektu na podporu popularizácie astronómie na Slovensku.

Doba trvania projektu: 1. 1. 2007 - 31. 10. 2009

Heslár

vzdialenosti v Slnečnej sústave a vesmíre

Čo má vedieť študent

V astronómii sa používajú na meranie vzdialeností tri vedľajšie jednotky Medzinárodnej sústavy jednotiek SI: astronomická jednotka (skr. AU), svetelný rok (skr. ly) a parsek (skr. pc).
Astronomická jednotka (značka AU, z angl. astronomical unit) sa rovná strednej vzdialenosti Zeme od Slnka, t. j. približne 150 miliónov kilometrov.
Svetelný rok (značka ly, z angl. light year) je definovaný ako vzdialenosť, ktorú prejde svetlo vo vákuu za jeden juliánsky rok. Približne to je 10 biliónov kilometrov. To znamená, že ak je nejaká hviezda vzdialená od Zeme 5 svetelných rokov, jej svetlo dorazí na Zem za päť rokov.
Parsek (značka pc, z angl. parallax of one arcsecond) je definovaný ako vzdialenosť, z ktorej sa javí veľká polos zemskej dráhy (1 AU) pod uhlom 1″ (jedna oblúková sekunda). V literatúre sa stretneme pomerne často aj s jeho násobkami – tisícnásobkom (kiloparsek, kpc) alebo miliónnásobkom (megaparsek, Mpc).

vzdialenosti v Slnečnej sústave a vesmíre

Editované MaHu