Vitajte na stránkach venovaných projektu na podporu popularizácie astronómie na Slovensku.

Doba trvania projektu: 1. 1. 2007 - 31. 10. 2009

Heslár

pohyb Zeme okolo Slnka - ročné obdobia

Čo má vedieť študent

Zem obieha okolo Slnka po dráhe, ktorá má tvar elipsy a leží v rovine, ktorú nazývame ekliptika. Doba jedného obehu sa nazýva rok a trvá 365 dní, 5 hod. 48 min. a 46,7 s (tropický rok). Keďže dráha Zeme nie je kružnica, ale elipsa, vzdialenosť medzi Zemou a Slnkom sa počas roka mení. Najvzdialenejší bod odslnie (afélium) leží 152 miliónov kilometrov od Slnka, najbližší bod príslnie (perihélium) 147 miliónov kilometrov. Rýchlosť obehu okolo Slnka je priemerne 30 km s-1. Zem sa v príslní pohybuje rýchlejšie ako v odslní. Rovina obežnej dráhy Zeme (rovina ekliptiky) zviera s rovinou rovníka uhol 23° 27' (postačí vedieť 23,5°).
Príčinou striedania ročných období je fakt, že zemská os nie je kolmá na svoju obežnú dráhu okolo Slnka, ale je vychýlená približne o 23,5°. Na pologuli, ktorá je naklonená smerom k Slnku je leto – dlhšie a teplejšie dni, na odklonenej pologuli je zima – kratšie a chladnejšie dni. V miernom a polárnom pásme sa obvykle rozlišujú štyri ročné obdobia podľa teploty: jar, leto, jeseň a zima.
Astronomická jar sa začína jarnou rovnodennosťou, obyčajne 21. marca a končí sa obyčajne 21. júna letným slnovratom. Astronomické leto sa začína 21. júna letným slnovratom a končí sa 23. septembra jesennou rovnodennosťou. Astronomická jeseň sa začína 23. septembra jesennou rovnodennosťou a končí sa 21. decembra zimným slnovratom. Astronomická zima sa začína 21. decembra zimným slnovratom a končí sa 21. marca jarnou rovnodennosťou. Na severnej pologuli je leto o štyri a pol dňa dlhšie ako zima.

pohyb Zeme okolo Slnka - ročné obdobia

Editované MaHu