Vitajte na stránkach venovaných projektu na podporu popularizácie astronómie na Slovensku.

Doba trvania projektu: 1. 1. 2007 - 31. 10. 2009

Heslár

hviezdny vývoj

Čo má vedieť študent

Hviezdny vývoj – postupná zmena hmotnosti, polomeru, svietivosti, povrchovej teploty a chemického zloženia hviezdy, v dôsledku termojadrových reakcií prebiehajúcich v jej vnútri. Za zrod hviezdy je zodpovedné mračno medzihviezdnej hmoty, ktoré sa začne v dôsledku gravitácie zmršťovať. V strede mračna rastie tlak, hustota a teplota, až dôjde k zapáleniu termojadrovej reakcie, pri ktorej sa vodík premieňa na hélium. Termojadrová energia zabráni mračnu v ďalšom zmršťovaní – vznikla hviezda. Hviezda postupne stráca svoju hmotnosť v dôsledku žiarenia a hviezdneho vetra. Po miliardách rokov väčšina vodíka vyhorí a keďže v jadre nie je dosť tlaku na to, aby pôsobil proti gravitácii, hviezda sa začne znovu zmršťovať. To spôsobí rast teploty v jadre až do okamihu, kým sa nezapáli hélium. Súčasne expandujú a chladnú vonkajšie vrstvy hviezdy, ktorá sa mení na červeného obra. Naše Slnko dosiahne tento stav za 5 miliárd rokov a jeho polomer dosiahne dráhu Marsu. Po vyčerpaní hélia jadro kolabuje a hviezda odhadzuje vonkajšie vrstvy vo forme planetárnej hmloviny. Z jadra sa stáva biely trpaslík, objekt rozmerov našej Zeme a hustotou niekoľko ton v kubickom centimetri. Keď biely trpaslík vyžiari zvyšok energie, stane sa z neho čierny trpaslík, mŕtva hviezda. Pre hmotnejšie hviezdy po vyčerpaní hélia nastáva nová kontrakcia jadra, ktorá ho zahreje natoľko, že sa v jadre a neskoršie vo vrstvách nad jadrom postupne zapaľujú nové termojadrové reakcie ťažších prvkov pri stále vyšších a vyšších teplotách až sa v jadre vyprodukuje železo. Hviezda už termojadrovými procesmi nemôže uvoľniť viac energie, jadro hviezdy v dôsledku gravitácie rýchle kolabuje. Obrovská rázová vlna odvrhne vrstvy hviezdy nad jadrom a zahreje ich. Hviezda sa enormne zjasní - vybuchla supernova. Obrovská gravitácia spôsobí, že elektróny sú vtláčané do protónov a vytvárajú neutróny. Z jadra sa stáva neutrónová hviezda – objekt o polomere niekoľkých desiatok km s hustotou miliónov ton v kubickom centimetri. Pre veľmi hmotné hviezdy je kolaps jadra taký rýchly, že mu v tom nezabráni ani neutrónový tlak. Hustota jadra rastie natoľko, že úniková rýchlosť je väčšia ako rýchlosť svetla. Keďže objekt zachytáva aj svetlo ním vyslané, je pre vonkajšieho pozorovateľa neviditeľný – vznikla čierna diera.

hviezdny vývoj

Editované MaHu