Vitajte na stránkach venovaných projektu na podporu popularizácie astronómie na Slovensku.

Doba trvania projektu: 1. 1. 2007 - 31. 10. 2009

Heslár

súhvezdie

Čo má vedieť študent

Súhvezdie je oblasť na oblohe, ktorá obsahuje náhodné zoskupenie hviezd, vytvárajúcich charakteristický obrazec. To, že sa hviezdy nachádzajú na oblohe v pomerne úzko ohraničenej oblasti neznamená, že sú aj vo vesmíre zoskupené blízko seba. Väčšinou sa jedná o priemet rôzne vzdialených hviezd na ohraničenú oblasť oblohy.
Väčšina súhvezdí bola pomenovaná starovekými kultúrami z okolia Stredozemného mora, kde je vďaka priaznivej klíme možné sledovať jasnú oblohu skoro každú noc. V ponímaní okolitého sveta a vesmíru týmito kultúrami bola obloha, Mesiac, planéty a súhvezdia na nej personifikáciou božstiev a mýtických postáv (najmä starovekého Grécka), ale aj zvierat a každodenne používaných predmetov. Súčasná astronómia pozná 88 súhvezdí a delí ich na súhvezdia severnej a južnej oblohy. Ich hranice boli v roku 1925 presne vyznačené Medzinárodnou astronomickou úniou.
Okrem triedenia súhvezdí na severné a južné, používajú sa aj triedenia do iných skupín, napríklad podľa sezónnej pozorovateľnosti (jarnej, letnej, jesennej a zimnej oblohy) a zemepisnej šírky pozorovateľa (neviditeľné a viditeľné – tie sa ešte delia na zapadajúce a nezapadajúce). Najznámejšie sú tzv. zvieratníkové súhvezdia, sústredené do pomerne úzkeho pásu na oblohe okolo ekliptiky – zdanlivej dráhy Slnka na oblohe. Ich pôvod je spojený so začiatkom sezónnych poľnohospodárskych prác u vyspelých kultúr starovekého Egypta, resp. s potrebou tieto práce včas naplánovať. Vznikali v období približne od 13 000 rokov pred n. l. V súčasnosti je pás okolo ekliptiky pokrytý 12 súhvezdiami rôznej veľkosti (Baran, Býk, Blíženci, ...), ktorým boli v minulosti priradené tzv. zvieratníkové znamenia rovnakého mena, umiestnené pozdĺž ekliptiky po 30º ekliptikálnej dĺžky. Keďže však boli priradené ku konkrétnym súhvezdiam zvieratníka, a keďže v dôsledku precesie zemskej osi sa počiatok počítania ekliptikálnej dĺžky rovnomerne posúva, za dobu vyše dvoch tisícov rokov už polohy zvieratníkových znamení nesúhlasia s polohami zvieratníkových súhvezdí na oblohe. V tomto fakte spočíva najväčšia zraniteľnosť astrologických predpovedí a horoskopov.
Súhvezdia nie sú stabilné, ich vzhľad sa mení, pretože jednotlivé hviezdy v súhvezdí sa vo vesmíre pohybujú rôznymi smermi a rýchlosťami. Hoci sú od Zeme nepredstaviteľne vzdialené, za tisíce rokov predsalen zmenia svoje polohy a jasnosti na oblohe. Po nejakej dobe bude preto nutné znovu vytýčiť hranice súhvezdí na oblohe.

súhvezdie

Editované MaHu