Vitajte na stránkach venovaných projektu na podporu popularizácie astronómie na Slovensku.

Doba trvania projektu: 1. 1. 2007 - 31. 10. 2009

Heslár

Vesmír

Čo má vedieť študent

Vesmír tvorí súhrn všetkých častíc a energie plus časopriestor, v ktorom sa všetky udalosti odohrávajú. Latinsky universum (voľne) preložené „všetko v jednom“, (staro)slovanský pôvod „vesmír = celý svet“.
Vesmír – kam až dovidíme: hviezdy, galaxie a ich kopy, superkopy galaxií, kvazary. Tento pozorovateľný vesmír sa rozpína, jeho priemerná hustota sa znižuje, priemerná teplota klesá. Podľa súčasne prijatej (pozorovaniami potvrdzovanej) teórie vznikol pri veľkom výbuchu (Big Bang) z bodu, v ktorom bola s nekonečnou hustotou sústredená všetka energia a hmota pozorovateľného vesmiru. Po ňom nasledovalo krátke obdobie zrýchlenej expanzie (inflačné rozpínanie).Toto malo za následok vyhladenie (zbrúsenie) väčších nerovnomerností v rozložení hmoty a z tých drobných, ktoré ostali, sa vytvorila pozorovaná hierarchická štruktúra vesmíru: galaxie, ich kopy a „kopy kôp“ – superkopy. Vek vesmíru je 13,7 miliardy rokov.
Známa forma hmoty, teda tá, pozostávajúca z atómov, tvorí iba 4% hmoty, ktorou je vesmír vyplnený. Zvyšok, 23% je tvorený tmavou hmotou a 73% je obsiahnutých vo forme tmavej energie. Presná podstata tmavej energie a tmavej hmoty ostáva záhadou.
Veda zaoberajúca sa vznikom a vývojom vesmíru sa nazýva kozmológia. Jej časť pužívajúca metódy matematiky a teoretickej fyziky, teoretická kozmológia, študuje možné modely priestoročasu a hľadá také, ktoré sú v súlade s pozorovaniami. Existencia viacerých nezávislých priestoročasov (vesmírov) „multiverse“ je možná v koncepcii tzv. teórie strún.

Vesmír

Editované MaHu