Vitajte na stránkach venovaných projektu na podporu popularizácie astronómie na Slovensku.

Doba trvania projektu: 1. 1. 2007 - 31. 10. 2009

Heslár

Slnko

Čo má vedieť študent

Najbližšia hviezda, spektrálny typ G2V – centrálne teleso Slnečnej sústavy, ktoré svojou gravitáciou a elektromagnetickým žiarením v nej ovplyvňuje všetko dianie.
Slnko je obrovská plynná, žeravá guľa, s priemerom 1,4 miliónov km v strednej vzdialenosti 149,6 miliónov km od Zeme. Zem, podobne ako všetky telesá Slnečnej sústavy (planéty, mesiace planét, asteroidy, meteoroidy, kométy a prach), obieha okolo Slnka, ktorého hmotnosť je 1,9891 x 1030 kg (98% hmotnosti Slnečnej sústavy). Skladá sa z vodíka (74%), hélia (24%) a malej prímesi ďalších prvkov. Vek Slnka, podobne ako celej Slnečnej sústavy, sa odhaduje na 4,6 miliardy rokov. Slnko je zdrojom tepla, svetla a energie. Jej zdrojom sú termojadrové reakcie, ktoré prebiehajú v centrálnej časti jadra Slnka pri teplote okolo 15 miliónov K a pri tlaku, ktorý je niekoľko miliárd krát vyšší, ako tlak na hladine mora. Pri tejto reakcii sa 4 jadrá vodíka zlúčia na jedno jadro hélia, ktoré je o 0,7% ľahšie ako 4 protóny. Chýbajúca hmota sa premení na žiarenie a energiu, ktoré z viditeľného povrchu Slnka – fotosféry, unikajú do okolitého priestoru. V jadre Slnka sa každú sekundu premení okolo 650 miliónov ton vodíka na hélium.
Teplota fotosféry je okolo 5 700 K. Pozorujú sa tu tmavé miesta – slnečné škvrny, ako najznámejší prejav slnečnej aktivity, ktorý je vyvolaný magnetickými poliami na Slnku. Slnko sa okolo svojej osi otočí raz za 27,5 dňa (synodická rotácia). Rotácia je diferenciálna – na rovníku rotuje rýchlejšie, ako na póloch.
Slnko – naša najbližšia hviezda, je jednou z viac ako 200 miliárd hviezd, ktoré tvoria našu Galaxiu, známu aj ako Mliečna cesta. Okolo centra Mliečnej cesty rýchlosťou 217 km s-1 Slnko obehne raz za 225 - 250 miliónov rokov pri strednej vzdialenosti 26 tisíc svetelných rokov (svetelný rok = ly = 9,46 x 1012 km).

Slnko

Editované MaHu