Vitajte na stránkach venovaných projektu na podporu popularizácie astronómie na Slovensku.

Doba trvania projektu: 1. 1. 2007 - 31. 10. 2009

Heslár

Milan Rastislav Štefánik

Čo má vedieť študent

Milan Rastislav Štefánik (21. 7. 1880, Brezová pod Bradom – 4. 4. 1919 Ivanka pri Dunaji) – slovenský astronóm, neskôr politik a vojak; spoluzakladateľ Československa. V roku 1912 prijal francúzske štátne občianstvo.
Narodil sa 21.7.1880 v rodine evanjelického farára v Brezovej pod Bradlom. Základné vzdelanie dostal v rodnej obci, potom v Šamoríne (1889), Prešporku (1890-1893) a Šoproni (1983-1894). Gymnázium absolvoval v Sarvaši (1894-1898). V roku 1900 začal študovať na Technike v Prahe, ktorú neskôr vystriedal za Českú univerzitu v Prahe. Vedecký titul doktora filozofie získal na základe dizertačnej práce „O nových hviezdach z doby predtychonovej a o nove Casiopeae z r. 1572“ u profesora K. V. Zengera. 28.10.1904 Štefánik odišiel do Paríža, aby tu pokračoval v štúdiu astronómie. Ako sám uvádza, „priazňou osudu dostal sa na slávnu hvezdáreň meudonsku (začiatkom roka 1905), kde riaditeľ Janssen značne prispel a prispieva k založeniu mojej budúcnosti“. Počas svojho pobytu v Meudone sa venoval pozorovaniu Slnka, vylepšoval astronomické prístroje. Súčasťou Meudonu bola aj pozorovateľňa na vrchole Mt. Blanc, kde vystúpil celkom 6 krát a pozoroval tu Slnko, Venušu, Jupiter a telúrické spektrálne čiary (vznikajú v atmosfére Zeme). Slnečnú korónu a jej spektrum počas úplných zatmení Slnka pozoroval v Španielsku, Rusku, na ostrove Vavau, v Brazílii a vo Francúzsku. V roku 1910 chcel pozorovať na Tahiti prechod kométy Halley popred slnečný disk, kde na vlastné trovy založil hvezdáreň. Tu sa venoval aj meteorologickým a oceonografickým pozorovaniam. V roku 1912 prijal francúzske štátne občianstvo. Bojoval za rozšírenie svojej hvezdárne na Tahiti, ako súčasti bezdrôtového spojenia Francúzska a jeho kolónie na Tahiti. Žiaľ prvá svetová vojna prekazila jeho plány. Miesto pre založenie hvezdárne hľadal aj v Severnej Afrike. V Ekvádore (1913) pod zámienkou reorganizácie miestnej hvezdárne v hlavnom meste Quite plnil dôležité politické poslanie, za ktoré sa neskôr stal Rytierom čestnej légie (1914). Po vypuknutí 1. svetovej vojny vstúpil do francúzskej armády a jeho práca na astronomickom poli skončila. Štefánik položil základy vojenskej meteorológie pre francúzske vojenské letectvo. Bol jedným z troch zakladateľov ČESKOSLOVENSKA (28. októbra 1918), popri T. G. Masarykovi a E. Benešovi, pričom obom spoluzakladateľom otvoril dvere do politických kruhov v Paríži (1915). Organizoval československé légie počas prvej svetovej vojny, zaslúžil sa o ich odchod zo Sibíre domov. Légie boli po vzniku Československa zárodkom vlastnej armády. Tragicky zahynul v Ivanke pri Dunaji pri havárii lietadla 4. mája 1919, ktoré sám pilotoval a s ktorým sa vracal z Talianska do Československa. Bol generálom francúzskej armády a ministrom vojny v Československu. Precestoval takmer celý svet a bol aj zdatným fotografom.

Milan Rastislav Štefánik

Editované MaHu