Vitajte na stránkach venovaných projektu na podporu popularizácie astronómie na Slovensku.

Doba trvania projektu: 1. 1. 2007 - 31. 10. 2009

Heslár

zatmenie Slnka

Čo má vedieť študent

Prírodný úkaz, počas ktorého sa Mesiac pri svojom pohybe okolo Zeme dostane medzi Slnko a Zem a jeho tieň zasiahne povrch Zeme. Z pohľadu zo Zeme Mesiac čiastočne alebo úplne zakryje Slnko.
K takémuto úkazu môže dôjsť iba vtedy, ak je Mesiac v nove a súčasne v blízkosti uzla svojej dráhy. Ak Mesiac Slnko zakryje iba čiastočne, hovoríme o čiastočnom zatmení Slnka. Ak je však celý slnečný disk zakrytý Mesiacom a tieň Mesiaca dopadá na povrch Zeme, nastáva úplne zatmenie Slnka. Pri úplnom zatmení Slnka sa v danom mieste ochladí a rapídne sa zníži osvetlenie krajiny, takže za bieleho dňa sa dajú pozorovať aj najjasnejšie hviezdy a okolo tmavého mesačného disku bledomodré svetlo – koróna, najvrchnejšia zložka slnečnej atmosféry. Niekedy sa stane, že zdanlivý uhlový priemer Mesiaca je menší ako zdanlivý uhlový priemer Slnka a v takom prípade sa pozoruje prstencové zatmenie Slnka – okolo tmavého mesačného disku žiari fotosféra Slnka. V priebehu jedného roka môžu nastať minimálne 2, maximálne 5 zatmení, ale iba jedno úplné zatmenie. Úplné zatmenia Slnka sa vyskytujú zriedkavo – 74 až 75 zatmení za 100 rokov. Šírka mesačného tieňa na povrchu Zeme je v priemere 120 km a jeho dĺžka okolo 15 tisíc km. V dôsledku rotácie Zeme, pohybu Mesiaca okolo Zeme a Zeme okolo Slnka, sa mesačný tieň po povrchu Zeme pohybuje od západu smerom na východ rýchlosťou okolo 1-2 km s-1. Dráha tieňa Mesiaca po povrchu Zeme sa nazýva „pás totality“. Rovnaké zatmenia sa opakujú v perióde Saros, ktorá trvá 18 rokov a 10-11 dní, pričom mesačný tieň sa posunie o 120° smerom na západ.
V dávnej minulosti, keď ľudia nepoznali podstatu vzniku úplného zatmenia Slnka, vznikali mylné predstavy o katastrofách, ktoré zatmenia ľuďom prinášajú. V súčasnosti sa úplné zatmenia využívajú na štúdium koróny a sú aj exkluzívnym artiklom pre cestovné kancelárie na organizovanie zájazdov do pásu totality.

zatmenie Slnka

Editované MaHu