Vitajte na stránkach venovaných projektu na podporu popularizácie astronómie na Slovensku.

Doba trvania projektu: 1. 1. 2007 - 31. 10. 2009

Heslár

zatmenie Mesiaca

Čo má vedieť študent

Prírodný úkaz, ktorý nastáva vtedy, keď Mesiac pri svojom pohybe okolo Zeme prechádza časťou jej polotieňa alebo tieňa.
Zatmenie Mesiaca môže nastať len vtedy, keď sa Slnko, Zem a Mesiac nachádzajú takmer na jednej priamke so Zemou v strede, teda keď sa Mesiac nachádza v blízkosti výstupného alebo zostupného uzla svojej dráhy a súčasne sa nachádza v splne. Ročne dochádza minimálne k dvom zatmeniam Mesiaca.
Pri osvetlení Slnkom vznikajú za Zemou dve rozdielne oblasti: polotieň a tieň. V tieni nie je priame slnečné žiarenie. V polotieni je slnečné osvetlenie len čiastočne blokované Zemou. Podľa toho, v ktorej časti sa Mesiac nachádza, mesačné zatmenie rozdeľujeme na: polotieňové – Mesiac prechádza len polotieňom, pri ktorom sa zníži jas mesačného kotúča zanedbateľne; čiastočné zatmenie Mesiaca – časť mesačného disku sa nachádza v tieni a zvyšok v polotieni; úplné zatmenie Mesiaca – celý Mesiac sa nachádza v tieni Zeme. Pri tomto zatmení Mesiac veľmi stmavne, ale je vďaka rozptylu slnečného žiarenia v atmosfére Zeme stále viditeľný. Veľmi zriedkavým prípadom je úplné polotieňové zatmenie Mesiaca, počas ktorého Mesiac zostáva stále v polotieni. Kým úplné zatmenia Slnka na Zemi sú viditeľné len z úzkeho pásu a maximálne 7 minút, pri zatmeniach Mesiaca je to odlišné: sú viditeľné z tej časti zemského povrchu, v ktorej v daný čas zatmenia je Mesiac nad horizontom; Mesiac v tieni Zeme sa pohybuje rýchlosťou okolo 1 km s-1, takže v nej môže zotrvať maximálne 107 minút. Celkový čas medzi prvým a posledným kontaktom Mesiaca s tieňom Zeme môže trvať až 6 hodín.

zatmenie Mesiaca

Editované MaHu