Vitajte na stránkach venovaných projektu na podporu popularizácie astronómie na Slovensku.

Doba trvania projektu: 1. 1. 2007 - 31. 10. 2009

Heslár

Medzinárodný heliofyzikálny rok 2007

Čo má vedieť študent

Veľký medzinárodný projekt pre koordinovaný výskum heliosféry – zo Zeme aj z kozmického priestoru. Medzinárodný heliofyzikálny rok, v angličtine International Heliophysical Year, skratka IHY, bol vyhlásený pod patronátom OSN na rok 2007.
Týmto vyhlásením sa rok 2007 stal svojim spôsobom pre slnečných fyzikov, ako aj pre odborníkov z príbuzných vedných odborov (geofyzika, vývoj Slnečnej sústavy, kozmické počasie, a pod.) veľmi výnimočný. Hlavným cieľom projektu sú:
1. Zlepšiť naše vedomosti o heliofyzikálnych procesoch, ktorými Slnko vplýva na Zem a heliosféru.
2. Pokračovať v tradícii medzinárodného výskumu a zachovávať dedičstvo poznania pri príležitosti 50. výročia Medzinárodného geofyzikálneho roka.
3. Demonštrovať krásu, dôležitosť a význam kozmickej a pozemskej vedy pre spoločnosť.
Ako je všeobecne známe, Slnko je zdrojom tepla, svetla a energie na Zemi. Kým tok slnečnej energie z povrchu Slnka vo viditeľnej oblasti elektromagnetického žiarenia (svetlo) je v čase viac menej konštantný, na povrchu Slnka dochádza k obrovským výbuchom (erupcie, ejekcie koronálnej hmoty), ktoré rôznym spôsobom ovplyvňujú procesy nielen v medziplanetárnom priestore, ale aj na planétach Slnečnej sústavy, vrátane našej Zeme. Okrem toho, v dôsledku tepelnej expanzie koróny dochádza k neustálemu prúdeniu častíc do heliosféry rýchlosťami 400-600 km s-1. Zem sa nachádza vo vonkajšej slnečnej koróne a je vystavená pôsobeniu Slnka a prejavov jeho aktivity. Ak teda chceme lepšie poznať príčiny vzniku dynamických procesov na Slnku a ich pôsobenie na svoje okolie, vrátane Zeme, najlepšou cestou sú koordinované pozorovania Slnka až po okraj heliosféry – heliopauzu. Štúdiu fyzikálnych podmienok v priestore okolo Zeme sa venuje nové vedné odvetvie tzv. Kozmické počasie; komplexnejší program výskumu Slnka a heliosféry sa robí aj v programe „Living with a star“ (Život s hviezdou).

Medzinárodný heliofyzikálny rok 2007

Editované MaHu