Vitajte na stránkach venovaných projektu na podporu popularizácie astronómie na Slovensku.

Doba trvania projektu: 1. 1. 2007 - 31. 10. 2009

Heslár

Medzinárodný heliofyzikálny rok 2007

Encyklopedické heslo

Veľký medzinárodný projekt pre koordinovaný výskum heliosféry – zo Zeme aj z kozmického priestoru. Medzinárodný heliofyzikálny rok, v angličtine International Heliophysical Year, skratka IHY, bol vyhlásený pod patronátom OSN na rok 2007.

Editované MaHu