Vitajte na stránkach venovaných projektu na podporu popularizácie astronómie na Slovensku.

Doba trvania projektu: 1. 1. 2007 - 31. 10. 2009

Heslár

planéta

Čo má vedieť študent

Planéta Slnečnej sústavy je nebeské teleso, ktoré obieha okolo Slnka, má dostatočnú hmotnosť, aby jeho vlastná gravitácia prekonala vnútorné sily pevného telesa, takže dosiahne tvar zodpovedajúci hydrostatickej rovnováhe (približne gule) a vyčistilo okolie svojej dráhy.
Planéty v Slnečnej ústavy delíme na 2 veľké skupiny:
- planéty podobné Zemi alebo tiež terestrické planéty – sú to planéty s pevným povrchom a patria sem Merkúr, Venuša, Zem a Mars,
- obrie planéty alebo plynné planéty alebo joviánske planéty (joviánsky je prídavné meno od Jupiter) – sú to obrovské plynné gule a patria sem Jupiter, Saturn, Urán a Neptún.
Druhým deliacim kritériom je, či sú planéty k Slnku bližšie alebo ďalej ako Zem. Podľa toho delíme planéty na:
- vnútorné planéty – Merkúr a Venuša,
- vonkajšie planéty – 5 planét od Marsu po Neptún.
V Slnečnej sústave máme aj trpasličie planéty, čo sú nebeské telesá, ktoré obiehajú okolo Slnka, majú dostatočnú hmotnosť, aby ich vlastná gravitácia prekonala vnútorné sily pevného telesa, takže dosiahnu tvar zodpovedajúci hydrostatickej rovnováhe (približne gule), nevyčistili okolie svojej dráhy a nie sú satelitmi. Poznáme 3 trpasličie planéty – Ceres, Pluto a Eris a 42 ďalších kandidátov.
Okrem planét Slnečnej sústavy poznáme aj samostatné planéty a planéty obiehajúce okolo iných hviezd. Aby sme mohli zahrnúť aj telesá, ktoré nesvietia odrazeným svetlom (buď svietia vlastným alebo nesvietia vôbec), za planétu mimo Slnečnej sústavy dnes považujeme teleso približne zrovnateľné (čo do hmotnosti) s planétami Slnečnej sústavy, t. j. rádove v intervale 0,01 až 100 hmotností Zeme. Nie je pritom dôležité, či ide o teleso samostatné alebo viazané gravitáciou k hviezde, alebo či žiari vlastným žiarením alebo svieti odrazeným svetlom svojej hviezdy alebo nesvieti vôbec. Doteraz sme objavili 270 planét pri iných hviezdach.

planéta

Editované MaHu