Vitajte na stránkach venovaných projektu na podporu popularizácie astronómie na Slovensku.

Doba trvania projektu: 1. 1. 2007 - 31. 10. 2009

Heslár

Saturn

Čo má vedieť študent

Saturn je šiestou planétou podľa vzdialenosti od Slnka. Patrí medzi obrie planéty, je z nich druhý najväčší po Jupiteri. Saturn je viditeľný voľným okom - bol známy už v staroveku ako vandrujúca hviezda.
Saturn je 95-krát hmotnejší ako Zem. Stredná vzdialenosť Saturna od Slnka je 9,6 astronomických jednotiek, čo je asi 1 433 miliónov km. Saturn má najmenšiu hustotu zo všetkých planét, pri strednej hustote 687 kg m-3 by plával na vode. Vďaka kombinácii nízkej hustoty, rýchlej rotácie a kvapalného stavu je najviac sploštenou planétou v Slnečnej sústave.
Predpokladá sa, že Saturn, podobne ako Jupiter má malé kamenné jadro veľkosti 9 až 22 hmotností Zeme. Nad jadrom je podstatná časť planéty tvorená tekutým kovovým vodíkom. Najvrchnejšia vrstva planéty obsahuje hlavne molekulárny vodík a hélium. Zloženie Saturna je veľmi blízke zloženiu primordiálnej slnečnej hmloviny, z ktorej sa sformovala Slnečná sústava. Potvrdzuje to našu predstavu, že Jupiter a Saturn sa sformovali veľmi rýchlo po Slnku.
Plynné planéty ako Saturn, nemajú pevné povrchy, ich plynný materiál je jednoducho s klesajúcou výškou stále hustejší. Polomery a priemery uvádzané pre tieto planéty odpovedajú dohodnutej hladine, v ktorej je tlak 1 atmosféra. To, čo vidíme ako ohraničenie týchto planét, sú horné vrstvy oblakov vysoko v atmosfére.
V Saturnovej atmosfére možno občas pozorovať zaujímavé ovály podobné búrkam na Jupiteri. Najvýznamnejším útvarom je Veľká biela škvrna, atmosférický vír o priemere viac ako 20 000 km, ktorá sa periodicky objavuje raz za saturnovský rok (30 pozemských rokov) v čase, keď na severnej pologuli vrcholí leto.
Saturn má 60 potvrdených mesiacov a mohutný systém prstencov viditeľný aj malým ďalekohľadom. Pozorované boli aj ďalšie 3 mesiace, ktoré môžu byť veľkými oblakmi prachu v prstencoch.
V rímskej mytológii Saturn bol bohom poľnohospodárstva. Grécky ekvivalent medzi bohmi je Cronus – syn Urána a otec Zeusa (Jupitera).

Saturn

Editované MaHu