Vitajte na stránkach venovaných projektu na podporu popularizácie astronómie na Slovensku.

Doba trvania projektu: 1. 1. 2007 - 31. 10. 2009

Heslár

hviezdokopa

Čo má vedieť študent

Hviezdokopa je sústava hviezd pozostávajúca z niekoľkých stovák až miliónov hviezd. Poznáme dva druhy hviezdokôp: guľové a otvorené. Guľové majú sférický tvar, otvorené majú nepravidelné tvary. Niektoré z najbližších hviezdokôp, napríklad Plejády v súhvezdí Býka, M13 v súhvezdí Herkula a Omega Centauri v súhvezdí Centaura na južnej pologuli, sú viditeľné na oblohe voľným okom. Guľové hviezdokopy patria k najstarším objektom v Galaxii a ich hviezdy patria do takzvanej sférickej zložky Galaxie – ich priestorové rozloženie je guľového tvaru so stredom v centre Galaxie a je dosť riedke. Oveľa mladšie otvorené hviezdokopy sa vyskytujú výlučne v blízkom okolí roviny Galaxie a najčastejšie ich nájdeme v špirálových ramenách, kde aj vznikli z obrovských oblakov medzihviezdnej hmoty. V niektorých veľmi mladých otvorených hviezdokopách vznikajú hviezdy aj v súčasnosti.
Vysoký vek guľových hviezdokôp si astronómovia vysvetľujú tým, že obsahujú obrovské množstvá hviezd, ktorých vzájomná príťažlivosť zabraňuje úniku zo sústavy. Navyše sa nachádzajú ďaleko od obrovských a veľmi hmotných oblakov medzihviezdnej hmoty v špirálových ramenách Galaxie, ktorých rušivé gravitačné pôsobenie na málopočetné a gravitačne slabo zviazané otvorené hviezdokopy spôsobuje ich postupný rozpad.
Jednotlivé hviezdy v hviezdokope vznikali vždy z jedného oblaku medzihviezdnej hmoty v pomerne malom objeme (v rovnakej vzdialenosti od Zeme) a približne v rovnakom čase, vďaka čomu slúžia ako vesmírne míľniky či už pri určovaní vzdialeností vo vesmíre, alebo určovaní veku hviezdokôp i jednotlivých hviezd a sledovaní ich vývoja.

hviezdokopa

Editované MaHu