Vitajte na stránkach venovaných projektu na podporu popularizácie astronómie na Slovensku.

Doba trvania projektu: 1. 1. 2007 - 31. 10. 2009

Heslár

hviezdokopa

Encyklopedické heslo

Sústava hviezd pozostávajúca z niekoľkých stovák až miliónov hviezd. Poznáme dva druhy hviezdokôp – otvorené s počtom členov najviac niekoľko tisíc a guľové, obsahujúce až niekoľko miliónov hviezd. Otvorené hviezdokopy sú dosť mladé útvary (väčšinou desiatky miliónov, príp. niekoľko miliárd rokov), zatiaľčo guľové hviezdokopy patria k najstarším objektom v Galaxii (viac ako 10 miliárd rokov). Hviezdy sú v hviezdokopách udržiavané vzájomným gravitačným pôsobením.

Editované MaHu