Vitajte na stránkach venovaných projektu na podporu popularizácie astronómie na Slovensku.

Doba trvania projektu: 1. 1. 2007 - 31. 10. 2009

Heslár

ďalekohľad

Čo má vedieť študent

V astronómii sa ďalekohľadom pozoruje obloha. Hlavnou časťou ďalekohľadu je objektív, ktorý vytvára obraz pozorovaného objektu v obrazovej rovine. Tento sa sleduje okulárom, ako lupou. Objektív tvoria buď sústavy šošoviek, sférické, alebo parabolické zrkadlá a kombinovaná sústava šošovky a zrkadla. Ďalekohľady so šošovkovou optikou sú šošovkové ďalekohľady – refraktory, so zrkadlovými objektívmi zrkadlové ďalekohľady – reflektory. Mechanická časť ďalekohľadu, montáž, umožňuje ovládanie a vedenie ďalekohľadu za sledovaným objektom a je poháňaná hodinovým strojom.
Astronomický ďalekohľad je namontovaný na mechanickom pohone - montáži, ktorej osi sú usporiadané tak, aby umožnili pozorovanie v ľubovoľnom bode na oblohe a súčasne sledovanie denného pohybu oblohy. Na jednej strane montáže je ďalekohľad, na druhej protizávažie, ktoré umožňuje jeho ľahké ovládanie. Montáž s pohonom je umiestnená na stojane.
Teleskop je zakrytý spravidla otáčavou kupolou, ktorá má otvárateľnú pozorovaciu štrbinu.

ďalekohľad

Editované MaHu