Vitajte na stránkach venovaných projektu na podporu popularizácie astronómie na Slovensku.

Doba trvania projektu: 1. 1. 2007 - 31. 10. 2009

Heslár

geocentrická sústava

Čo má vedieť študent

Geocentrická sústava – systém usporiadania nebeských telies v súlade s teóriou, podľa ktorej je Zem stredom vesmíru. Geocentrický doslovne znamená „majúci Zem v strede”.
Geocentrický model sveta je teória, podľa ktorej Zem predstavuje stred vesmíru, pričom Slnko a ostatné nebeské objekty obiehajú okolo nej. Tento názor na svet a jeho usporiadanie bol všeobecne rozšírený v antickom Grécku. Prijímal a zveľaďoval ho Aristoteles, Ptolemaios a väčšina gréckych filozofov. Predpokladali, že Slnko, Mesiac, hviezdy a 5 známych planét (ktoré sú viditeľné bez použitia ďalekohľadu), obiehajú okolo Zeme. Podobné idey boli rozšírené tiež v starovekej Číne.
Geocentrický model bol uznávaný na základe dvoch poznatkov získaných bežným pozorovaním:
1. Denný pohyb hviezd, Slnka a planét po oblohe - z pohľadu zo Zeme sa zdá, že nebeské objekty obiehajú okolo nej, pričom každý deň sa vracajú do svojej východiskovej pozície.
2. Druhým je fakt, že Zem vnímame ako pevnú a stabilnú, že sa nehýbe, ale je v pokoji.
V geocentrickom modeli antického Grécka a v stredovekej filozofii bola Zem považovaná vo všeobecnosti za sférickú. Predpokladal sa pohyb planét po kružniciach (nie elipsách), a táto domnienka pretrvala v západnej kultúre až do 17. storočia. Geocentrický model usporiadania sveta bol v kultúre západu považovaný za správny až do 16. storočia. Neskôr bol postupne nahrádzaný heliocentrickým modelom podľa Koperníka, Galilea a Keplera.

geocentrická sústava

Editované MaHu