Vitajte na stránkach venovaných projektu na podporu popularizácie astronómie na Slovensku.

Doba trvania projektu: 1. 1. 2007 - 31. 10. 2009

Heslár

Urán

Čo má vedieť študent

Urán je siedmou planétou slnečnej sústavy v poradí. Je treťou najväčšou a štvrtou najmasívnejšou. Bola objavenou až v modernej histórii. Predtým bol pozorovaný viackrát, ale pozorovatelia sa domnievali, že sa jedná o hviezdu. Prvý záznam pochádza od Johna Flamsteeda z roku 1690, ktorý ju katalogizoval ako hviezdu 34 Tauri. Aj francúzsky astronóm Pierre Lemonnier ju katalogizoval ako hviezdu. Až 13. marca 1781 William Herschel pri mapovaní oblohy zistil, že nejde ani o hviezdu, ale ani o kométu. Bol to v podstate prvý objav planéty použitím ďalekohľadu. Aj keď je Urán viditeľný voľným okom, dovtedy nebol objavený starovekými pozorovateľmi kvôli svojej nenápadnosti.
Urán patrí spolu s Neptúnom, Jupiterom a Saturnom medzi tzv. plynných obrov, ale vnútorným a atmosférickým zložením sa od nich odlišuje. Niekedy sa s Neptúnom dáva do kategórie „ľadových obrov“. Veľkosťou aj zložením patrí Urán medzi veľké planéty, spolu s Jupiterom, Saturnom a Neptúnom. Podobne ako Saturn, aj plynný Urán je obria planéta so sústavou prstencov. Urán ako jediná z planét má extrémne veľký sklon rotačnej osi k rovine obehu okolo Slnka. Doteraz neexistuje na to uspokojivé vysvetlenie. Na každom póle je 42 rokov deň a rovnako dlho noc.
Urán býva väčšinou pozorovateľný aj voľným okom či menším ďalekohľadom počas kvalitných jasných nocí.

Urán

Editované MaHu