Vitajte na stránkach venovaných projektu na podporu popularizácie astronómie na Slovensku.

Doba trvania projektu: 1. 1. 2007 - 31. 10. 2009

Heslár

Venuša

Čo má vedieť študent

Venuša je druhou planétou slnečnej sústavy v poradí od Slnka. Po Slnku a po Mesiaci býva najjasnejším objektom viditeľným zo Zeme. Pomenovaná je po starorímskej bohyni lásky. Podobne ako v prípade Merkúra aj jej dráha sa nachádza vo vnútri dráhy Zeme, to znamená, že nikdy sa na oblohe nevzdiali uhlovo ďaleko od Slnka. Maximálna uhlová vzdialenosť Venuše od Slnka dosahuje až 48°. Pretože je Venuša k Slnku bližšie ako Zem, vidieť ju je možné iba krátko pred svitaním alebo krátko po zotmení. Preto je niekedy označovaná ako Zornička alebo Večernica. Výnimočne možno Venušu uvidieť voľným okom aj vo dne!
So Slnkom a Mesiacom patrí medzi jediné tri nebeské telesá, ktorých svetlo vrhá na Zem tiene viditeľné voľným okom. Je to terestriálna planéta, čo do veľkosti a zloženia veľmi podobná Zemi; niekedy ju preto nazývame sesterskou planétou Zeme. Aj keď dráhy všetkých ostatných planét sú elipsovité, dráha Venuše je jediná takmer kruhová.

Venuša

Editované MaHu