Vitajte na stránkach venovaných projektu na podporu popularizácie astronómie na Slovensku.

Doba trvania projektu: 1. 1. 2007 - 31. 10. 2009

Heslár

Slnko ako zdroj energie

Čo má vedieť študent

Slnko ako naša najbližšia hviezda je zo všetkých hviezd pre nás najdôležitejšia, nakoľko je zdrojom svetla a tepla a má zásadný význam ako zdroj energie pre život a ľudskú spoločnosť zvlášť. Zdroj slnečnej energie sa nachádza v jeho vnútri v tzv. slnečnom jadre a je založený na princípe spaľovania vodíka a jeho premene na hélium pri súčasnom uvoľňovaní termojadrovej energie. Slnko má na to dostatok „paliva“ a v jeho vnútri je dostatočne vysoký tlak a teplota pri ktorej prebieha termonukleárna fúzia. Energia vyrobená v jadre Slnka sa šíri k jeho povrchu formou žiarenia približne do dvoch tretín jeho polomeru, potom začína prevládať prenos konvekciou – prúdením a nakoniec energia opúšťa povrch Slnka vo forme fotónov ako častíc viditeľného svetla, ktoré približne za osem minút dopadá na zemský povrch. Slnečná energia je koncentrovaná vo všetkej živej hmote a každom pohybe na našej planéte. Slnko ju rozdeľuje po povrchu podľa dennej a ročnej doby a zemepisnej šírky. Je zadarmo a úplne ekologicky čistá a praktický nevyčerpateľná. Má len jednu podstatnú nevýhodu, že ju zatiaľ nevieme pre jej príliš „zriedenú“ formu dostatočne akumulovať, respektíve efektívne premeniť na iné formy energie.

Slnko ako zdroj energie

Editované MaHu