Vitajte na stránkach venovaných projektu na podporu popularizácie astronómie na Slovensku.

Doba trvania projektu: 1. 1. 2007 - 31. 10. 2009

Heslár

Slnko ako zdroj energie

Encyklopedické heslo

Zdrojom slnečnej energie je termonukleárne fúzia prebiehajúca v slnečnom jadre. Z celkového výkonu, ktoré Slnko vyžaruje dopadá na našu Zem len nepatrná časť, približne jedna dvojmiliardtina. Na povrch našej planéty dopadá slnečná energia prevažne ako svetlo. Zahrieva zemský povrch a mení sa na iné formy energie od ktorých je závislá celá biosféra.

Editované MaHu