Vitajte na stránkach venovaných projektu na podporu popularizácie astronómie na Slovensku.

Doba trvania projektu: 1. 1. 2007 - 31. 10. 2009

Heslár

Neptún

Čo má vedieť študent

Neptún je ôsmou, najvzdialenejšou planétou od Slnka. Patrí medzi obrie planéty, je z nich najmenší a najchladnejší. Stredná vzdialenosť Neptúna od Slnka je 30 astronomických jednotiek čo je asi 4,5 miliardy km. Predpokladá sa, že pozostáva z malého kamenného jadra obklopeného zmesou kvapalín a plynov. Na povrchu je najnápadnejším útvarom veľká šedá škvrna o rozmeroch 12 500 x 7 500 km. Podľa svojej modrej farby dostal meno po rímskom bohovi mora. Objavený bol na základe gravitačných porúch v pohybe planéty Urán. Po objave planéty Urán sa zistilo, že jeho pohyb sa odchyľuje od pohybu vypočítaného podľa gravitačného zákona. V roku 1845 J.C. Adams, vtedy univerzitný študent v Anglicku, a francúzsky astronóm U. Le Verrier vypočítali, že dráha Urána je rušená gravitáciou ešte neobjavenej ôsmej planéty. Podľa Le Verrierových výpočtov našiel Neptún nemecký astronóm J. Galle. Neptún sa tak stal jedinou planétou, ktorú objavili matematici! Neptún má 13 známych mesiacov. Obrovský Triton a na mimoriadne výstrednej dráhe sa pohybujúca Nereida boli objavené zo Zeme. Ďalších 6 malých mesiacov objavila sonda Voyager 2 v roku 1989 z bezprostrednej blízkosti a 5 posledných mesiacov bolo objavených opäť zo Zeme v rokoch 2002-2003. Neptún má 5 známych prstencov – tri úzke a dva široké.

Neptún

Editované MaHu