http://www.astro.sk/~mjakubik/AstroDyn/3Dvisual/MS08/

Táto webová stránka obsahuje animácie k článku:

Pajorová E., Astaloš J., Jakubík M., Neslušan L.: 2008, "Animácie tvorby a vzhľadu Oortovho oblaku na základe simulácie jeho vývoja počas 1 miliardy rokov", Meteorické správy 29, ???-???.

OPIS ANIMÁCIÍ: