Zoznam zadaní nových diplomových prác – Apríl 2011


RNDr. Ján Rybák, PhD.

Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica
http://www.astro.sk/~choc


Téma č.1 :


- Foukal. P.: Solar Astrophysics, Wiley-VCH Verlag GmbH, Weinheim, 2004, 2 edd.

- odborné články poskytnuté vedúcim diplomovkyTéma č.2 :


Berlin, 2006, 2 edd.

- Mariska, T.: The Solar Transition Region, Cambridge Astrophysics Series, Cambridge University Press,

Cambridge, 1992, 1 edd.

- odborné články poskytnuté vedúcim diplomovkyTéma č.3 :


- Bothmer, V. Voglis, I.: Space Weather. Physics and Effects, Springer, Berlin, 2007, 1 edd.

- Kamide, Y., Chian, A.: Handbook of the Solar-Terrestrial Environment, Springer, Berlin, 2007, 1 edd.

- odborné články poskytnuté vedúcim diplomovky


Téma č.4 :


- Kamide, Y., Chian, A.: Handbook of the Solar-Terrestrial Environment, Springer, Berlin, 2007, 1 edd.

- odborné články poskytnuté vedúcim diplomovky

Tatranská Lomnica, 12. 4. 2011