Marián Axamský
  
Adresa pracoviska: Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská Lomnica
Oddelenie: Hospodársko-správny úsek
Tel.: 052/7879134
Tvorba HTML: Marián Jakubík

Dátum a čas: 24.5. 2018 05:55:02 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!