Marián Axamský
  
Adresa pracoviska: Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská Lomnica
Oddelenie: Hospodársko-správny úsek
Tel.: 052/7879134
Tvorba HTML: Marián Jakubík

Dátum a čas: 18.2. 2018 06:03:32 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!