Tatiana Drzewiecka
  
Adresa pracoviska: Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská Lomnica
Oddelenie: Hospodársko-správny úsek
Tel.: 052/7879180
Email: drzewiec@ta3.sk
Tvorba HTML: Marián Jakubík

Dátum a čas: 16.1. 2018 08:52:05 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!