Matúš Kozák, Ing. 
  
Adresa pracoviska: Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská Lomnica
Oddelenie: Oddelenie fyziky Slnka
Tel.: 052/7879137
Email: kozak@astro.sk
Tvorba HTML: Marián Jakubík

Dátum a čas: 27.5. 2018 17:50:07 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!