Mária Zajíčková
  
Adresa pracoviska: Oddelenie medziplanetárnej hmoty AsÚ SAV,
Dúbravská cesta 9, Bratislava
Oddelenie: Hospodársko-správny úsek
Tel.: 02/54775157
Tvorba HTML: Marián Jakubík

Dátum a čas: 22.7. 2018 22:06:47 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!