Magdaléna Mačáková
  
Adresa pracoviska: Observatórium Lomnický Štít
Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská Lomnica
Oddelenie: Hospodársko-správny úsek
Tel.: 052/7879171
Tvorba HTML: Marián Jakubík

Dátum a čas: 23.6. 2018 02:23:34 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!