Július Koza, Mgr. PhD.
  
Adresa pracoviska: Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská Lomnica
Oddelenie: Oddelenie fyziky Slnka
Tel.: 052/7879166
Email: koza@astro.sk
Študijný a vedecký odbor: fotosféra a chromosféra Slnka, slnečná granulácia, teória prenosu žiarenia


Dátum a čas: 23.10. 2020 05:46:36 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!