Richard Komžík, RNDr. CSc.
  
Adresa pracoviska: Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská Lomnica
Oddelenie: Stelárne oddelenie
Tel.: 052/7879141
Email: rkomzik@ta3.sk
Študijný a vedecký odbor: astronómia a astrofyzika, interagujúce dvojhviezdy, výpočtová technika, počítačové siete, programovacie jazyky
Tvorba HTML: Marián Jakubík

Dátum a čas: 18.7. 2018 07:13:47 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!