Ľudovít Hanigovský
  
Adresa pracoviska: Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská Lomnica
Oddelenie: Hospodársko-správny úsek
Tel.: 052/7879133
Tvorba HTML: Marián Jakubík

Dátum a čas: 24.3. 2018 10:59:27 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!