Martin Roth, Ing. 
  
Adresa pracoviska: Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská Lomnica
Oddelenie: Hospodársko-správny úsek
Tel.: 052/7879123
Email: mroth@ta3.sk
Tvorba HTML: Marián Jakubík

Dátum a čas: 22.6. 2018 16:49:37 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!