Manažér projektu:

Mgr. Jana Hikkerová

Agentúra pre vedu a výskum - APVV,

Mýtna 23,

811 07 Bratislava

T: (02) 57 20 45 80

Email: hikkerova@apvv.sk

 

 

 
Zodpovedný riešiteľ projektu:                                  

RNDr. Aleš Kučera, CSc.                                            

Astronomický ústav SAV                               

05960 Tatranská Lomnica                              

T: 0527879157, 0527879111                          

Fax; 052 4467656                                                         

Email: akucera@astro.sk                               

 

 

Riešiteľ:

Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied, 05960 Tatranská Lomnica

(riaditeľ: Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.)

Mgr. Peter Gőmőry (ml.), PhD. Email:gomory@astro.sk

Mgr. Zuzana Kaňuchová Email: kanuchova@astro.sk

Mgr. Július Koza, PhD. Email: koza@astro.sk

Mgr. Rastislav Mačura, Email: macura@astro.sk

 

Spoluriešiteľ:

Gymnázium, ul. Dominika Tatarku, 14, 05801 Poprad

 (riaditeľ: Mgr. Dušan Nebus)

Mgr. Libuše Štrbianová, Emal: strbian@post.sk

Mgr. Slavomír Roman

 

Spoluriešiteľ:

Základná škola s materskou školou, Ulica 29. Augusta 171/44, 05801 Poprad

(riaditeľka: Mgr. Silvia Oleníková)

RNDr. Viera Budínská, Emal: budinskaviera@inMail.sk

Mgr. Danica Kleinová

 

Spoluriešiteľ:

Základná škola Jarná 3168/13, 05801 Poprad

(riaditeľ: Mgr. Ján Košťálik)

Mgr. Mária Kučerová, Emal: mkucerová@cemtrum.sk

Mgr. Pavol Hovorka

 

Spoluriešiteľ:

Základná škola Tatranská Lomnica 123, 05960 Vysoké Tatry

(riaditeľka: Mgr. Zuzana Scholtzová)

Mgr. Marcela Kottmanová, Emal:

Mgr. Eva Rusnáková

 

Spoluriešiteľ:

Základná škola Spišský Štiavnik, Slnečná 442, 05914 Spišský Štiavnik

(riaditeľ: Mgr. Peter Gömöry)

Alexander Ištvanko,  Emal: riaditelg@zsspisstiavnik.edu.sk

Mgr. Peter Gömöry,  Emal: riaditelg@zsspisstiavnik.edu.sk