Niektoré dokumenty súvisiace s projektom LPP- 068-06 si môzete stiahnuť z nasledovnej stránky:

http://www.ta3.sk/~akucera/apvv/apvv_dok:

 

 

 

(2006)

Patrnerská zmluva o spolupráci, podpisaná pred podaním projektu,  ako povinná zložka projektu (part_zmluva.doc)

 

Sprievodný list na APVV k podávanému projektu (list_proj.doc)

 

Metodické pokyny k čerpaniu a účtovaniu finančných prostriedkov  (fin_pokyny_2006.doc)

 

Podporené projekty LPP 2006 (podporene_lpp2006.xls)

 

(2007)

Program pracovného seminára z dňa  3. 4. 2007  (seminar_3_4_07.doc)

 

Potvrdenie o účasti na pracovnom seminári dňa 3. 4. 2007 (ucast_3_4_07.doc)

 

Anketa „„Aký máš názor na vedu, vedecký výskum a popularizáciu vedeckých výsledkov“, (ankta_uvodna_lpp.doc, ankta_uvodna_lpp.pdf, ankta_uvodna_lpp.ps)