Vitajte na stránke projektu APVV-LPP-068-06, ktorý je venovaný popularizácii astronómie na Astronomickom ústave SAV a na piatich spolupracujúcich školách. Projekt je podporovaný Agentúrou na podporu výskumu a vývoja, trvá od 1.1. 2007 do 31.10. 2009 a má rozpočet 1.47 mil. SK. Na projekte spolupracuje nasledovných pä škôl:

                    

Gymnázium, ul. Dominika Tatarku, 05801 Poprad

Základná škola s materskou školou, Ulica 29. Augusta 171/44, 05801 Poprad

Základná škola Jarná, 3168/13, 05801 Poprad

Základná škola Tatranská Lomnica 123, 05960 Vysoké Tatry

Základná škola Spišský Štiavnik, Slnečná 442, 05914 Spišský Štiavnik

 

Niektoré aktivity v projekte sú príspevkom k "Medzinárodnému heliofyzikálnemu roku"  (IHY – International Heliophysical Year). Bližsie o IHY viď na stránkach: International-IHY: Slovakia-IHY:

 

(Poznámka: niektoré linky na pravej strane sú zatiaž neaktívne a budú postupne spúšané v priebehu plnenia projektu a organizovania akcií.)