Videozáznam zákrytu hviezdy Mesiacom

  1. Päť minút pred zákrytom (alebo výstupom) nasnímajte presný čas (napr. display hodín EUROCHRON riadených vysielačom DCF77 alabo teletext). Ďalšie zdroje presného času sú uvedené na stránke Slovenského zväzu astronómov-amatérov.
    Potom kameru ponechajte stále v chode až do zákrytu (výstupu).
  2. Nastavte maximálnu ohniskovú vzdialenosť - najväčší zoom.
  3. Prepnite automatiku kamery na manuálne ovládanie.
  4. Expozičný čas (rýchlosť uzávierky) a clonu nastavte tak, aby hviezda bola v hľadáčiku dobre zaostrená a zreteľne viditeľná a na Mesiaci boli dobre rozoznateľné povrchové štruktúry - mesačné moria.
  5. Nasnímajte zákryt alebo výstup a potom stále ponechajte kameru v chode. Záber získa na zaujímavosti, ak v zornom poli bude okrem Mesiaca aj nejaký iný osvetlený objekt (strom, veža, budova ...).
  6. Znovu nasnímajte presný čas a až potom je možné kameru vypnúť.


Ak sa vám podarí úkaz nasnímať, oznámte to hvezdárni v Rimavskej Sobote alebo najbližšej hvezdárni, ktorej adresu nájdete v zozname.