Videozáznam zákrytu hviezdy Mesiacom

Astronomický ústav SAV
Tatranská Lomnica

zemepisná ąírka: φ=49°09'10'' N
zemepisná dĺľka: λ=20°17'28'' E
nadmorská výąka: h=810 m n.m.