Krátky kalendár úkazov na mesiac november

Deň čas (SEČ) úkaz, výročie
1 05 Mesiac v prvej štvrti
1 07 Neptún 5° severne od Mesiaca
2 16 Urán 5° severne od Mesiaca
3 10 Mars 3° severne od Mesiaca
8 20 Urán v zastávke
9 02 >>> Mesiac v splne - ZATMENIE <<<
10 12 Mesiac v apogeu
13 20 Saturn 5° južne od Mesiaca
17 05 Mesiac v poslednej štvrti
18 17 Jupiter 4° južne od Mesiaca
24 00 Mesiac v perigeu
24 00 Mesiac v nove
25 04 Merkúr 0,3° severne od Mesiaca
24 19 Merkúr 5° južne od Mesiaca
25 19 Venuša 2° severne od Mesiaca
26 10 Planétka Ceres v zastávke
28 15 Neptún 5° severne od Mesiaca
29 23 Urán 5° severne od Mesiaca
30 18 Mesiac v prvej štvrtiKrátky kalendár úkazov na mesiac december

Deň čas (SEČ) úkaz, výročie
1 17 Mars 4° severne od Mesiaca
7 13 Mesiac v apogeu
8 20 Planétka Pallas v zastávke
8 22 Mesiac v splne
06 17 Mars 1,1° severne od Mesiaca
9 07 Merkúr v najväčšej východnej elongácii (21°)
10 23 Saturn 5° južne od Mesiaca
12 02 Planétka Ceres 1,1° severne od Mesiaca
12 06 Pluto v konjunkcii so Slnkom
16 05 Jupiter 4° južne od Mesiaca
16 19 Mesiac v poslednej štvrti
22 18 Slnovrat
22 13 Mesiac v perigeu
23 11 Mesiac v nove
25 17 Venuša 3° severne od Mesiaca
26 02 Neptún 5° severne od Mesiaca
27 09 Urán 5° severne od Mesiaca
30 08 Mars 4° severne od Mesiaca
30 08 Venuša 1,9° južne od Neptúna
30 11 Mesiac v prvej štvrti
31 22 Saturn v opozíciiHTML výrobca: Marek Husárik