Krátky kalendár úkazov na mesiac september

Deň čas (LSEČ) úkaz, výročie
3 14:34 Mesiac v prvej štvrti
5 23 Planétka Pallas v zastávke
7 21 Neptún 5° severne od Mesiaca
9 08 Urán 5° severne od Mesiaca
9 15 Mars 1,2° južne od Mesiaca
10 18:36 Mesiac v splne
11 04 Merkúr v dolnej konjunkcii so Slnkom
16 11 Mesiac v apogeu
18 21:03 Mesiac v poslednej štvrti
19 15 Merkúr v zastávke
20 05 Saturn 5° južne od Mesiaca
23 12:47 Dĺžka Slnka = 180°. Jesenná rovnodennosť - začiatok astronomickej jesene. Slnko vstupuje do znamenia Váh
24 06 Jupiter 4° južne od Mesiaca
24 19 Merkúr 5° južne od Mesiaca
26 05:09 Mesiac v nove
27 02 Merkúr v maximálnej západnej elongácii (18°)
28 08 Mesiac v perigeu
29 16 Mars v zastávkeKrátky kalendár úkazov na mesiac október

Deň čas (LSEČ) úkaz, výročie
2 21:09 Mesiac v prvej štvrti
4 00 Venuša 3° severne od Spiky
5 02 Neptún 5° severne od Mesiaca
06 12 Urán 5° severne od Mesiaca
06 17 Mars 1,1° severne od Mesiaca
10 09:27 Mesiac v splne
13 17 Planétka Pallas v opozícii
14 04 Mesiac v apogeu
17 15 Saturn 5° južne od Mesiaca
18 14:31 Mesiac v poslednej štvrti
22 00 Jupiter 4° južne od Mesiaca
23 02 Neptún v zastávke
23 22:09 Dĺžka Slnka = 210°. Slnko vstupuje do znamenia Škorpión
25 12 Merkúr v hornej konjunkcii so Slnkom
25 14:50 Mesiac v nove
26 01 Saturn v zastávke
26 13 Mesiac v perigeu
26 22 Venuša 0,08° severne od MesiacaHTML výrobca: Marek Husárik