Krátky kalendár úkazov na mesiac júl

Deň čas (LSEČ) úkaz, výročie
1 03 Merkúr v konjunkcii so Saturnom (Merkúr 1,6° severne)
3 18 Jupiter v konjunkcii s Mesiacom (Jupiter 3,5° južne)
4 07:42 Slnko v apogeu 152 098 612 km (1,017 AU)
5 12:18 Merkúr v hornej konjuncii so Slnkom
7 04:32 Mesiac v prvej štvrti
8 10 Venuša v konjunkcii so Saturnom (Venuša 0,8° severne)
11 00:00 Mesiac v perigeu
13 21:21 Mesiac v splne
17 11 Mars v konjunkcii s Mesiacom (Mars 0,1° severne; zákryt mimo naše územie)
21 09:01 Mesiac v poslednej štvrti
22 22:00 Mesiac v apogeu
23 08:04 Dĺžka Slnka = 120°. Slnko vstupuje do znamenia Lev
26 03:06 Merkúr v konjunkcii s Jupiterom (Merkúr 0,4° severne)
27 01 Saturn v konjunkcii s Mesiacom (Saturn 3,1° južne)
29 08:53 Mesiac v nove
30 15 Jupiter v konjunkcii s Mesiacom (Jupiter 3,9° južne)
31 3 Merkúr v konjunkcii s Mesiacom (Merkúr 3,9° južne)Krátky kalendár úkazov na mesiac august

Deň čas (LSEČ) úkaz, výročie
4 16 Neptún v opozícii so Slnkom
5 09:28 Mesiac v prvej štvrti
6 16
Mesiac v perigeu
11 15 Neptún v konjunkcii s Mesiacom (Neptún 5,7° severne)
12 06:48 Mesiac v splne
13 po polnoci maximum Perzeíd (Mesiac silne narúša)
13 18 Mars v konjunkcii s Mesiacom (Mars 1,0° južne)
14 23 Merkúr v najväčšej východnej elongácii (27,5° od Slnka)
19 16 Mesiac v apogeu
20 02:48 Mesiac v poslednej štvrti
21 08 Venuša v konjunkcii s Jupiterom (Venuša 0,6° severne)
23 15:08 Slnko vstupuje do znamenia Panny. Dĺžka Slnka = 150°
27 19:26 Mesiac v nove
28 19 Mars v opozícii so Slnkom
29 2 Merkúr v konjunkcii s Mesiacom (Merkúr 8,7° južne)
31 04:31 Mesiac v prvej štvrti
31 21 Mesiac v perigeuHTML výrobca: Marek Husárik
Posledná zmena: 14. 8. 2003