•  
EnglishEnglish

Názov: Stopa asymetrie vetra v ultrafialových svetelných krivkách symbiotickej dvojhviezdy SY Mus
Autori: N. Shagatova, A. Skopal
Obrázok s popisom: Pre viac informácií, kliknite prosím na obrázok
Náhľad
Popis: Svetelné krivky niektorých symbiotických hviezd vykazujú asymetriu zostupných a vzostupných častí. Na základe predpokladu, že táto asymetria je spôsobená nesymetrickým rozložením hmoty pochádzajúcej z hviezdneho vetra červeného obra - súputníka bieleho trpaslíka v dvojhviezde, sme modelovali ultrafialové svetelné krivky symbiotickej hviezdy SY Mus získané zo spektier družice „International Ultraviolet Explorer“ pre 10 vlnových dĺžok v rozmedzí 1280 až 3080 A. Uvažovali sme pritom viaceré rozptylové procesy, ktoré sú zodpovedné za útlm žiarenia bieleho trpaslíka: jednak Rayleighov rozptyl na atómoch vodíka a viazano-voľné prechody záporných iónov vodíka v neutrálnej oblasti v okolí červeného obra, a Thomsonov rozptyl a viazano-voľné a voľno-voľné prechody atómov vodíka v ionizovanej oblasti v okolí bieleho trpaslíka. Zistili sme, že modely svetelných kriviek reprodukujú pozorovanú asymetriu, čo indikuje nesymetrické rozložene materiálu hviezdneho vetra v rovine pozorovaní.
Referencia: Astronomy & Astrophysics 602, A71 (2017)


Dátum a čas: 23.10. 2018 01:20:13 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!