•  
EnglishEnglish

Názov: Charakterizácia častíc zachytených v rezonanciách s planétami
Autori: M. Kocifaj
Obrázok s popisom: Pre viac informácií, kliknite prosím na obrázok
Náhľad
Popis: S použitím exaktnej teórie elektromagnetickej interakcie medzi prachovými časticami a slnečným žiarením boli získané principiálne nové výsledky umožňujúce charakterizáciu častíc zachytených v rezonanciách s planétami. Bolo ukázané, že mikrofyzikálne vlastnosti častíc zachytených v rezonanciách stredného pohybu s planétou Neptún môžu byť dostatočne presne dedukované z píkových hodnôt neradiálnych zložiek radiačného tlaku. Detailná analýza výsledkov vedie k záveru, že menšie submikrometrové častice nie sú významným kandidátom na rezonančný záchyt a to z dvoch dôvodov: v prípade sférického tvaru častíc je dominantnou radiálna zložka radiačného tlaku (P-R efekt), ktorá je zodpovedná za neustále radiačné „odčerpávanie“ týchto častíc zo sledovanej oblasti. V prípade zložito-tvarovaných častíc existuje síce možnosť rezonančného záchytu, vzhľadom k existencii neradiálnych zložiek radiačného tlaku, ale táto je štatisticky nevýznamná. Najpravdepodobnejšími kandidátmi na rezonančný záchyt s Neptúnom sa ukázali byť častice s rozmermi 2-4 mikrometra a súčasne častice s vyšším indexom lomu. Inými slovami, možnosť záchytu ľadových zrniek v rezonancii stredného pohybu s Neptúnom je všeobecne menšia než u iných materiálov.
Referencia: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 422, 1665-1673 (2012)


Dátum a čas: 19.11. 2018 13:13:10 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!