•  
EnglishEnglish

Názov: Meranie sklonu obežnej dráhy Z Andromedae pomocou Rayleighovho rozptylu
Autori: A. Skopal, N. Shagatova
Obrázok s popisom: Pre viac informácií, kliknite prosím na obrázok
Náhľad

klikni pre spustenie videa
Popis: Symbiotické dvojhviezdy pozostávajú z chladného obra a veľmi horúceho bieleho trpaslíka (BT). Obor produkuje do priestoru dvojhviezdy značné množstvo neutrálneho materiálu bohatého na vodík. Vysoko-energetické žiarenie BT tento materiál ionizuje tak, že jeho zvyšná neutrálna časť má tvar kužela, v ktorého vrchole sa nachádza obor. Pokiaľ fotóny z BT prechádzajú cez túto oblasť, budú utlmované procesom Rayleighovho rozptylu na neutrálnych atómoch vodíka. Tento efekt je pozorovateľný len v prípade, keď sa relatívne úzka neutrálna oblasť nachádza medzi BT a pozorovatelom. V tejto práci sme vypracovali model útlmu svetla Rayleighovým rozptylom v závislosti na sklonu dráhy a pozícii dvojhviezdy. Porovnaním modelových hodnôt stĺpcovej hustoty neutrálneho vodíka s pozorovanými sme určili sklon dráhy Z And na 59+3/-2 stupňa. Takýto vysoký sklon je nezávisle podporený aj variáciou ďalekého UV kontinua a zatienením čiary OI]1641 v okolí dolnej konjunkcie obra. Sklon dráhy predstavuje kritický parameter pre správnu interpretáciu vysoko-kolimovaných výtryskov hmoty, ktoré sme objavili v r. 2006 (viď VS-2009).
Referencia: Astronomy & Astrophysics, 547, article no. A45, p. 1-6 (2012)


Dátum a čas: 12.12. 2018 06:40:16 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!