Výskum EnglishEnglish

Menný zoznam pracovníkov

Bližšie informácie o pracovníkovi (napr. tel. č., email,...) získate kliknutím na jeho meno v nasledovnom zozname:

Priezvisko a Meno, titulOddelenie
Ambróz Jaroslav, Ing.  Oddelenie fyziky Slnka
Benko Martin, Mgr.  Oddelenie fyziky Slnka
Bobulová Anna, Ing.  Hospodársko-správny úsek
Bodnárová Marcela, Mgr. PhD. Oddelenie fyziky Slnka
Budaj Ján, RNDr. CSc. Stelárne oddelenie
Budzák František Hospodársko-správny úsek
Červák Gabriel Oddelenie medziplanetárnej hmoty
Drzewiecka Tatiana Hospodársko-správny úsek
Eccles Milena, Mgr.  Hospodársko-správny úsek
Garai Zoltán, RNDr. PhD. Stelárne oddelenie
Gömöry Peter, Mgr. PhD. Oddelenie fyziky Slnka
González Manrique Sergio Javier, Dr.  Oddelenie fyziky Slnka
Hajduková Mária, RNDr. PhD. Oddelenie medziplanetárnej hmoty
Hambálek Ľubomír, Mgr. PhD. Stelárne oddelenie
Husárik Marek, Mgr. PhD. Oddelenie medziplanetárnej hmoty
Hutár Miroslav, Ing.  Oddelenie fyziky Slnka
Chochol Drahomír, RNDr. DrSc. Stelárne oddelenie
Irha Štefan Hospodársko-správny úsek
Ivanova Oleksandra,  PhD. Oddelenie medziplanetárnej hmoty
Jakubík Marián, Mgr. PhD. Oddelenie medziplanetárnej hmoty
Jendrejčák Dalibor Hospodársko-správny úsek
Kaňuchová Zuzana, Mgr. PhD. Oddelenie medziplanetárnej hmoty
Klein Ján Hospodársko-správny úsek
Kollár Vladimír , Ing.  Stelárne oddelenie
Komžík Richard, RNDr. CSc. Stelárne oddelenie
Koza Július, Mgr. PhD. Oddelenie fyziky Slnka
Krempaská Katarína Hospodársko-správny úsek
Kučera Aleš, RNDr. CSc. Oddelenie fyziky Slnka
Kundra Emil, Mgr. PhD. Stelárne oddelenie
Lomineishvili Sergo, Msc.  Oddelenie fyziky Slnka
Lopušeková Barbora, Ing.  Stelárne oddelenie
Mačáková  Magdaléna Hospodársko-správny úsek
Maliuk Andrii, Msc.  Stelárne oddelenie
Neslušan Luboš, RNDr. CSc. Oddelenie medziplanetárnej hmoty
Novocký Daniel, RNDr. CSc. Oddelenie medziplanetárnej hmoty
Penxa Ján Hospodársko-správny úsek
Pikler Michal, Ing.  Oddelenie medziplanetárnej hmoty
Porubčan Vladimír, Prof. RNDr. DrSc. Oddelenie medziplanetárnej hmoty
Pribulla Theodor, RNDr. CSc. Stelárne oddelenie
Regitková Jarmila Hospodársko-správny úsek
Roth Martin, Ing.  Hospodársko-správny úsek
Rušin Vojtech, RNDr. DrSc. Oddelenie fyziky Slnka
Rybák Ján, RNDr. CSc. Oddelenie fyziky Slnka
Saniga Metod, RNDr. DrSc. Oddelenie fyziky Slnka
Sanigová Andrea, Ing.  Hospodársko-správny úsek
Sekeráš Matej, Mgr. PhD. Stelárne oddelenie
Shagatova Natalia, Mgr. PhD. Stelárne oddelenie
Shchurova Alisa, Msc.  Stelárne oddelenie
Shugarov Sergey,  CSc. Stelárne oddelenie
Schwartz Pavol, Mgr. PhD. Oddelenie fyziky Slnka
Sivanič Peter, Ing.  Stelárne oddelenie
Skopal Augustin, RNDr. DrSc. Stelárne oddelenie
Svoreň Ján, Doc. RNDr. DrSc. Oddelenie medziplanetárnej hmoty
Tomko Dušan, Mgr. PhD. Oddelenie medziplanetárnej hmoty
Vaňko Martin, Mgr. PhD. Stelárne oddelenie
Zajíčková Mária Hospodársko-správny úsek
 


Dátum a čas: 10.12. 2018 19:00:47 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!