Štúdium / Popularizácia EnglishEnglish

Rozdelenie oblastí popularizácie astronómie
a meteorológie v styku s verejnosťou a médiami.
Dátum a čas: 20.5. 2019 13:18:17 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!