Štúdium / Popularizácia EnglishEnglish

Rozdelenie oblastí popularizácie astronómie
a meteorológie v styku s verejnosťou a médiami.
Dátum a čas: 16.8. 2018 09:43:49 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!