Štúdium / Popularizácia EnglishEnglish

Rozdelenie oblastí popularizácie astronómie
a meteorológie v styku s verejnosťou a médiami.
Dátum a čas: 23.10. 2018 07:54:43 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!