Novinky / Podujatia EnglishEnglish

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2015
9. a 12. júna 2015

  • Základné údaje:
    • Kontaktná osoba: Mgr. Ľubomír Hambálek, PhD.
    • Telefón, e-mail: 052 7879 126, lhambalek@astro.sk
  • Program - 9. a 12. júna 2015

Tvorba HTML: Marián Jakubík

Dátum a čas: 23.6. 2018 21:32:32 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!