Novinky / Podujatia EnglishEnglish

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2013
11. – 17. novembra 2013

Informácia o akciách poriadaných Astronomickým ústavom SAV


Tvorba HTML: Marián Jakubík

Dátum a čas: 27.5. 2018 12:09:03 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!