Astronomické subjekty: ZÁZNAM No. 16486


angličtina    Voľba jazyka    slovenčina


Názov:
Kategória:
Popis:
Štatutárny zástupca:
Kontaktná osoba:
Adresa:
 
 979 01 
 Slovenská republika

Telefón(y): 047/5624709
Fax(y): 047/5624709
E-mail: astrors(at)astrors.sk
URL: http://www.astrors.sk/
Zemepisná poloha:
 východná dĺžka: 20° 0' 24.5"
 severná šírka: 48° 22' 28.5"
 nadmorská výška: 218 metrov

Dátum aktualizácie: 2008-04-09 (rrrr-mm-dd)


Ak je záznam neaktuálny, prosím, kontaktujte jeho tvorcu: astrors@astrors.sk.

Návrat na stránku Astronomické subjekty.
Späť na hlavnú stránku Astronomického ústavu SAV.
Platné HTML 4.01! Platné CSS!
Tvorca HTML: Richard Komžík
Dátum poslednej zmeny: 17. mája 2006